Műszaki ellenőrzés
Kezdőlap  |  Műszaki ellenőrzés

Építési műszaki ellenőrzés

Lakóépületek kiviteli minőségének folyamatos ellenőrzése a megvalósítás alatt

Felső kép: Műellenőr
Az építészeti tervezés során, Ügyfeleinkkel közösen eltöltött több hónap alatt olyan bizalmi kapcsolat épül ki, mely a házépítés időszakában is megmarad, függetlenül attól, hogy az adott épületet irodánk vagy más kivitelező vállalkozás valósítja-e meg. Ez a kapcsolat a kötelező Tervező művezetés bevezetésével csak tovább erősödött, így egyre gyakrabban merült fel igényként, hogy ezzel együtt Építési műszaki ellenőrzési feladatokat is lássunk el. Ezen kihívásnak eleget téve csapatunkat nagy tapasztalatú építési ellenőr kollégákkal erősítettük meg.

Az építkezésben résztvevő mérnökök szerepköreinek leírása

Törvényi előírás szabályozza, mely típusú épületek megvalósításában milyen szereplőknek a részvétele kötelező. A kissé hasonlatos hangzású nevek csak ráerősítenek ezen feladatkörök összetévesztésére. Szeretnénk segítséget nyújtani a három státusz feladatainak rövid magyarázatával:
Műszaki ellenőrzési feladatok ellátása Építészeti ellenőrzés magas minőségben

Felelős műszaki vezető

Az építkezés munkaterületén végzett mély- vagy magasépítési munkákat a Felelős műszaki vezető irányítja. A felelős művezető tevékenysége a kivitelezési szerződésében vállalt építőipari tevékenység egészének vagy meghatározott részének irányítására terjed ki. Általában a kivitelező biztosítja, de lehet külsős megbízott is. Kiemelten fontos szerepkör az övé, mert napi szinten irányítja a munkálatokat és a kivitelezést végző szakembereket. MV jelű kóddal kell rendelkezni, mint mérnök kamarai tag. Szinte minden építkezésen (családi házaknál mérettől függetlenül) kötelező résztvevője a munkáknak.

Építési műszaki ellenőr

Az Építési műszaki ellenőr a Megrendelő helyszíni képviselője, az adott építkezés megvalósítása során az ő érdekeinek szem előtt tartásával végzi munkáját. A kivitelezési tevékenység teljes folyamatában ellenőrzi a vonatkozó szabályok, előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési tervdokumentációban foglaltak maradéktalan betartását. Átveszi az elkészült munkákat, naplót vezet, jelzi a Megrendelő, kivitelező, tervező felé a szükséges teendőket. Ő is kamarai tagsággal bíró szakember, melynek kódja: ME. Kisebb családi házaknál nem kötelező, kiemelet fontosságára tekintettel, azonban nagyon javasolt.

Tervezői művezető

Ez is régóta fennálló szerepkör, azonban a családi házaknál kiemelt hangsúlyt a bejelentési tervdokumentáció megjelenésével szerzett, ugyanis a kivitelezésben való részvételét a vonatkozó jogszabályok kötelezővé tették. Feladata az építészeti terveknek megfelelő, azok hibátlan megvalósításának elősegítése és a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült különféle szakkérdések megoldása is. A helyszíni szemlék minimum száma - a jogszabály alapján - szintén kötött: 5 szemle az építés időszakában + 1 szemle az építés befejezése után. Építész kamarai jogosultság (É) szükséges hozzá.

Jól látható, az egyes szereplők feladatai elkülönülnek egymástól, és az építkezés helyszínén való személyes részvételek száma is jelentős különbséget mutat. Ettől függetlenül egy esetlegesen felmerült probléma megoldásában nagyon hasznos, ha ezt együttműködve, közösen próbálják megoldani.

Az építésügyi műszaki ellenőr felelőssége és feladatai

A műszaki ellenőr tervellenőrzést végez A építőipari ellenőrzést végző kolléga elsődleges feladata - fentieken túl - a hibák, hiányosságok megelőzése, melyet a szakmai ismereteinek és az előírások betartásának felhasználásával végez. Ellenőriznie kell, hogy minden kivitelezési és szerelési munka megfeleljen a vonatkozó biztonsági és szakmai szabályoknak, az építésügyi előírásoknak, valamint az egyéb jogszabályoknak. Emellett felügyeli az engedélyezési vagy bejelentési terv és a jóváhagyott kiviteli tervek szerinti munkát. Az ellenőr köteles haladéktalanul értesíteni az érintett feleket az ellenőrzés során általa észlelt eltérésekről, hibákról vagy hiányosságokról. A Megrendelővel való megbízástól függően, a munkák átvételén túl tartalmilag és mennyiségileg is ellenőrzi a Kivitelező által leadott elszámolásokat, kimutatásokat és számlákat. Különösen fontos szerepe van abban esetben, mikor az eredetileg elfogadott és beárzatott anyagoktól való eltérés megvalósítása válik szükségessé, vagy pót- illetve többletmunkák megrendelésére kerül sor. Szakmai tapasztalatával - szükség esetén - segíti az Építtetőt az egyes kivitelezési munkafolyamatok jobb megértésében is.

Az ellenőrzés szerepe a minőség biztosításában

Az építési ellenőrök döntő szerepet játszanak a házépítési projektek minőségének és biztonságának biztosításában. Pontos mérések szükségesége a magas minőség elérésének érdekében Munkájuk során helyszíni ellenőrzéseket végeznek, mely alkalmakkor megbizonyosodnak, hogy a biztonsági intézkedéseket megfelelően hajtják végre és a munkavállalók betartják-e a megfelelő biztonsági előírásokat. Ezen túlmenően az építkezésen felhasznált anyagok, technológiák minőségének vizsgálatát is elvégzik, valamint gondoskodnak az előírásoknak való megfelelőségükről is. A helyszíni kijárási alkalmakkor tett mérések és szemrevételezéses ellenőrzések elvégzésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a generálkivietlezési projekt magas színvonalú legyen, és megfeleljen mind a terveknek, mind az Építtető igényeinek. További fontos szerepük az építkezéseken előforduló lehetséges kockázatok, veszélyek azonosítása és kezelése. Ez magában foglalja az építészeti és szakági tervek és kiírások előzetes átvizsgálását a lehetséges hibaforrások azonosításának céljából. Abban az esetben, ha felfedezésre kerül egy ilyen építészeti megoldás, a megfelelő tervezővel, szakemberrel történő konzultáció és jóváhagyás után megadja a javasolt kiviteli megoldást.
Mindazon építési-szerelési munkáknál, melyekben nem generálkivitelezőként veszünk részt, forduljon hozzánk bizalommal, és magas szinten ellátjuk érdekeinek képviseletét. Ez történhet olyan esetekben is, mikor az építészeti tervdokumentációt irodánk készítette, de természetesen akkor is, mikor nem. Kollégáink legjobb tudásuk alapján segítik Ügyfeleinket a hibamentes kivitelezés lebonyolításában.
Forduljon hozzánk Építésügyi ellenőrzéssel kapcsolatban is!