Tervezési folyamat - vázlatos
Kezdőlap  |  Tervezési folyamat  |  Vázlatosan

Háztervezés vázlatpontokban

A házaink tervezésének tömörített, vázlatpontokba szedett leírása

Jelenleg a kreatív háztervezési folyamatunk, tömörített, vázlatpontokba szedett leírását olvashatja. Egyik lakóházunk létrejöttének - a tervezés első lépéseitől a kiviteli tervekig - tartó részletes leírását is elolvashatja.

1. Első egyeztető megbeszélés

a) Projekt adatlap felvétele
- Megbízó adatai
- Telek és az épület adatai, elképzelések
b) Tervezési folyamat és díjszabás nagyságrendi ismertetése

2. Árajánlat készítése

a) Szerződés tervezet megküldése

3.Tervezési szerződés megkötése

a) Személyes adategyeztetés
b) Szerződéskötés
4. Adatgyűjtés
a) Helyszíni szemle
- Fényképek készítése
b) Önkormányzati egyeztetés
- Beépítési előírások, rendezési terv, településképi követelmények

5. Előkészítő munkák (a helyszíni szemlén látottak alapján, szükség szerint)

a) Geodézia felmérés
- Szintvonalas térkép és növényzet
- Meglévő közművek
- Tervezési telek és környezete
b) Talajmechanikai szakvélemény
- Alapadatok
- Talajfeltárás, rétegek
- Talajvízviszonyok
- Összefoglalás és javaslattétel

6. Elvi alaprajzi koncepció terv (M~1:100)

a) Igények alapján variációk készítése
- Szabadkézi funkcionális elrendezési vázlatok
b) Megbízó kérése szerinti módosítások
c) Teljesítés-igazolási jegyzőkönyv általi elfogadás

7. Vázlatterv (M=1:100)

a) Alaprajzok
- Számítógépes tervek
b) Jellemző homlokzatok, térbeli rajzok legalább 2 nézetből
- Színes, szabadkézi, léptékhelyes tervek
c) Végleges vázlattervek elfogadása
d) Teljesítési igazolás jegyzőkönyv aláírása

8. Tervegyeztetés

a) Önkormányzati építéshatóság
b) Főépítészi iroda

9. Hivatalos dokumentumok kiváltása

a) Tulajdonosi papírok
- Helyszínrajz
- Tulajdoni lap
b) Szakhatósági ügyintézés elindítása, közműtérképek kiváltása
- Vízművek
- Csatornázási művek
- Elektromos művek
- Gázművek

10. Látványterv (építészetileg javasolt, de nem kötelező fázisok)

a) Tömegvázlat vagy
b) Látványterv

11. Lakberendezési terv (szintén opcionális szakasz)

a) Bútorozási terv
b) Világítási terv
c) Padló- és falburkolat kiosztások

12.Bejelentési tervdokumentáció - Kiviteli tervek

a) Építészeti dokumentáció
- Fedlap
- Aláírólap és Tervjegyzék
- Helyszínrajz és Igazoló számítások (M=1:500)
- Kitűzési helyszínrajz (M=1:200)
- Alaprajzok - minden eltérő szintről (M=1:100)
- Metszetek és Rétegrendek - két irányban (M=1:100)
- Homlokzatok - minden oldalról (M=1:100)
- Utcakép (M=1:200)
- Építészeti műszaki leírás
b) Tartószerkezeti dokumentáció
- Alapozási terv (M=1:50)
- Födémterv - minden eltérő szintről (M=1:50)
- Pillérek és gerendák tervei - minden eltérő szintről (M=1:25)
- Lépcsőterv - minden eltérő szintről (M=1:50)
- Tartószerkezeti műszaki leírás
- Tartószerkezeti számítások
c) Gépészeti rendszerterv
- Fűtési-hűtési rendszerek
- Hideg és melegvíz ellátás
- Csatornázás és csapadékvíz elvezetés
- Szellőzés
- Gáz ellátás
- Hőtechnikai és energetikai számítás
d) Épületvillamossági rendszerterv
- Erősáramú berendezések
- Gyengeáramú berendezések
- Munka és környezetvédelem
e) Tűzvédelmi dokumentáció
- Tűzvédelmi műszaki leírás
- Tűzvédelmi igazoló számítások
f) Árazatlan költségvetési kiírás
- Tételes építőmesteri rész (építészet, statika)
- Munkanemenkénti szakmérnöki rész (gépészet, villamosság)
g) Szakhatóságok, közművek elvi nyilatkozatai, hozzájárulásai
- Vízművek
- Csatornázási művek
- Elektromos művek
- Gázművek
- Kéményseprő vállalat
13. A tervek feltöltése az E-naplóba
Jelenleg a kreatív háztervezési folyamatunk, tömörített, vázlatpontokba szedett leírását olvashatja. Egyik lakóházunk létrejöttének - a tervezés első lépéseitől a kiviteli tervekig - tartó részletes leírását is elolvashatja.

Tekintse meg a tervezési folyamatunk eredményeit!