Építési szaktanácsadás
Kezdőlap   |   Építési szaktanácsadás

Építési műszaki szaktanácsadás

Szakmai segítség nyújtása az építkezés megkezdése előtt

Felső kép: Tanács
A mérnöki munkáink során nem csak építészeti tervezési és generálkivitelezési megbízásokkal találkozunk, hanem sokszor kapunk megkeresést műszaki szaktanácsadásra vagy éppen építési szakértői feladatok ellátására is. Ezen előkészítő feladatoknak általánosságban két fő típusa a legjellemzőbb. Az első: az építési telek kiválasztását, adás-vételét megelőző tanácsadás, illetve a második: egy meglévő épületek korszerűsítésének, átépítésének vagy éppen bővítésének lehetőségét eldöntő vagy annak irányát kijelölő szakértői tevékenység.

Segítség az építési telek kiválasztásában

A megfelelő építési telek kiválasztásához, legtöbbször helyszíni szemlére is igény van. Azt kérjük ilyen esetben, hogy a megrendelők előszűréssel válasszák ki azt a néhány telkeket, melyek méretük és áruk alapján egyáltalán szóba kerülhetnek megvásárlásra.
Telek kiválasztás Ezt követően be kell szerezni néhány hivatalos papírt: HÉSZ, TAK, TKR, térképmásolat, E-közmű, stb, melyek biztosítását - ez irányú kérés esetén - természetesen mi is tudjuk vállalni. A hivatalos adatok és előírások értelmezése a soron következő lépés, összefésülve a helyi és az országos szintű jogszabályokkal. Mindezek elsőre egyszerűnek tűnhetnek, ténylegesen sajnos a jogszabályok esőerdők gyökérdzsungeléhez hasonlatosak, és ezt tetézi, hogy minden településnél más és más az érvényes előírás! A tanácsadás része lehet Főépítészi és Építési Hatósági egyeztetés is. Az elmúlt évek alatt számos előnytelen telek ügyfelünk általi megvételét sikerült megelőznünk a fentiek elvégzésével (találkoztunk már inkább sípálya, mint sem építési telek adottságokkal rendelkező területtel, vagy éppen nem közművesíthető telekkel, vagy olyannal, amely alatt a bányaművelés folyt anno, de sokszor maguk az építési előírások nem összeegyeztethetők a vevő által elképzelt épület méretével). Ha mindent rendben találtunk, akkor igény esetén egy koncepció átbeszélése lehet a következő feladat, de ez inkább már a tervezési folyamatunk első lépéseinek egyike. Összességében, ha nem találunk kizáró, vagy jelentősen akadályozó tényezőt akkor az adás-vételt követően indulat a közös munka, az álmodozások kora!

Meglévő családi ház vagy középület átalakítása

Több évtizedes tapasztalat birtokában és szakmérnök kollágakkal együtt állítottuk össze itt az elvégzendő legszükségesebb bontási-feltárási, szakértési munkák körét. Az így elkészülő sokszor 100(!) oldalt is meghaladó tervdokumentáció - még a konkrét építészeti tervezési munkák megkezdése előtt - egy olyan kiinduló alapot teremt, mely a Megbízó és bármely építész részére alkalmas a döntések meghozatalára és a megalapozott továbblépésre.
Alapfeltárás Ennek azért különösen nagy a jelentősége, mert a kiinduló információk hiánya miatt egy rosszul megválasztott átépítés, akár milliós nagyságrendű többletkiadást is eredményezhet a kivitelezési munkák közben. De inkább lássuk miből áll ez a mérnöki előkészítő munkarész! Minden esetben készítünk építész felmérési tervet (Figyelem: a meglévő régi tervek legtöbbször nem pontosak, általában eltérnek a valóságtól a sok évtized átalakítgatásai miatt.) A legfőbb tartószerkezeteket bontással feltárjuk vagy szemlézzük: alapozás, főfalak, födém, tető szerkezete. Ezt követően - alapfeltárással egybekötött - talajmechanikai és statikai szakvéleményt készítünk. Szükség esetén faanyagvédelmi dokumentációval egészítjük ki a terveket. Lefolytatjuk a Főépítészi és Építés hatósági egyeztetéseket is. Mindezek után egy összesítő javaslat készül: mit lehetséges vagy javasolt tenni az átalakítás/bővítés során. Volt arra példa, hogy a régi fafödém semmiféle plusz terhet nem bírt volna el, vagy a meglévő épület szabálytalan helyen (az építési vonalon kívül) állt, így az átalakítás részben meghiúsult, illetve csak más módon készülhetett el. Az előkészítő munkák során az építész felmérési terv számítógépes tervező programmal készül, így az ezt követő tervezés elején már tökéletes kiinduló adatot nyújt az építészeti tervezés megkezdéséhez.
Keressen meg minket, ha bizonytalan a házépítéssel kapcsolatban!